برچسب: عسل فامیلا

کمپین روزهای عسلی فامیلا

کمپین روزهای عسلی فامیلا

کمپین اینستاگرامی روزهای عسلی، از تاریخ 22 خرداد الی 16 تیر ماه 1398 به مدت 4 هفته برگزار شد. هدف از برگزاری این کمپین افزایش آگاهی مصرف کنندگان محترم در رابطه با شناخت عسل طبیعی و تصحیح برخی از تصورا...