برچسب: گروه صنعتی گلرنگ

دریا شد آن رود که پیوسته روان بود

دریا شد آن رود که پیوسته روان بود

    با نهایت تاسف و تاثر درگذشت استاد حاج کریم فضلی، بنیانگذار و پدرمعنوی گروه صنعتی گلرنگ را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای خانواده محترم و همکار...