لیست محصولات

کنسرو لوبیا چیتی فامیلا

در کنسروهای لوبیا فامیلا از بهترین نوع لوبیای تولیدی کشور، لوبیای تازه خمین با سرند 8-9، رب گوجه فرنگی منطقه فارس تولیدی از گوجه فرنگی ...

اطلاعات بیشتر

کنسرو لوبیا چیتی اویلا

در کنسروهای لوبیا اویلا از بهترین نوع لوبیای تولیدی کشور، لوبیای تازه خمین با سرند 8-9، رب گوجه فرنگی منطقه فارس تولیدی از گوجه فرنگی ب...

اطلاعات بیشتر